Opettajuus

Pedagogisdidaktinen periaatteeni pähkinänkuoressa:
 
KOKONAISVALTAISUUDEN PERIAATE
Omassa opetuksessani pyrin aina siihen, että oppilaistani tulisi joku päivä itsenäisiä, kriittisesti ajattelevia yksilöitä. Oman opettajan kunnioitus, kuten myös muussa elämässä muiden ohjaajien ja vanhempien ihmisten kunnioitus, on edellytys rauhalliselle oppimisympäristölle. Toisten oppilaiden kunnioittaminen on myös tärkeää työrauhan ja tasapuolisen oppimistilanteen saavuttamiseksi. Pyrin toteuttamaan opetukseni niin, että lajitietouden lisäksi oppilaani oppivat ajattelemaan ja erottamaan itse hyvän käytöksen tanssin maailmassa sekä myös muussa elämässään. Huomaavaisuus, toisten kunnioittaminen ja auttaminen sekä sosiaaliset taidot liitettynä itse lajin tekniseen tietouteen tekevät heistä hyvien tanssijoiden ohella myös muualla yhteiskunnassa selviäviä yksilöitä. Mikään urheilu- tai harrastus ei saisi olla erillinen oma maailmansa, jolla ei ole yhteyttä ympäröivään elinympäristöön, joten oppilaideni on hyvä ymmärtää miten heidän käytöksensä vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen kaikkien sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Yksin ei kukaan tee mestareita, täytyy olla oikea tiimi, jonka kanssa työskennellä.